မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ဘဏ်များက နေ့စဉ်တွက်ချက်ရမည့် ငွေကြေးလွယ်ကူမှုအချိုး တွက်ချက်သည့်ပုံစံအား ယာယီပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်ညွှန်ကြားချက်အား သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း

Mon, 10/12/2020 - 10:58 -- dotadmin

Covid-19 နှင့်ဆက်စပ်သည့် သက်ရောက်မှုများ လျော့ပါးသက်သာစေရေးအတွက် ဘဏ်များအား ဖြေလျှော့ပေးသည့်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ငွေကြေးလွယ်ကူမှုအချိုး တွက်ချက် ရာတွင် သက်တမ်းတစ်နှစ်ထက်ပို၍ ကျန်ရှိသော ငွေတိုက်စာချုပ်များတန်ဖိုး၏ ၅၀% ကို ထည့်သွင်း တွက်ချက်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းအစား ၂၀-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ကာလအတွင်း ၉၀% အထိ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခွင့်ပြုသည့် ယာယီပြင်ဆင်သတ်မှတ်ချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၇/၂၀၂၀) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်အရ ငွေကြေးလွယ်ကူမှုအချိုးတွက်ချက်မှု ယာယီပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် ၂၀-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိကာလအား ၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၁-၃-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁၁/၂၀၂၀) ဖြင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။