မ်ဳိးအတြက္ အေရာင္းသြက္တဲ့အာလူးေစ်းကြက္

Wed, 09/21/2011 - 04:06 -- Anonymous (not verified)

ယခုအပတ္ ေအာင္ပန္းေစ်းကြက္သုိ႔ ေနာင္တရား၊ သရက္ပု၊ ပဲယင္းေတာင္၊ ေျမျခား၊ ဟဲဟုိးဖက္မွ မ်ဳိးအာလူးေတြ ၅ ရက္တစ္ေစ်းကုိ ပိႆာခ်ိန္ ၃-၄ သိန္းခန္႔ ၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ထက္စာရင္ ယခု ႏွစ္မွာ အာလူးအထြက္မ်ားလုိ႔ ေစ်းက်ေနၿပီး လက္ ရွိေပါက္ေစ်းကေတာ့