မံုရြာပဲတီစိမ္းေစ်းကြက္ စိမ္းႀကီးစိမ္းေသး အ၀င္သြက္လာ

Tue, 12/13/2011 - 09:36 -- Anonymous (not verified)

ပဲတီစိမ္းေစ်းကြက္ဟာ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာ ကာလၾကာအေရာင္းအ၀ယ္ပါးခဲ့ရာ ဒီဇင္ဘာပထမပတ္မွာ ပဲတီစိမ္းႀကီးအျပင္ စိမ္းေသးအသစ္ပါ နယ္စံုကစတင္၀င္ေရာက္လာလို႔ ေစ်းကြက္သြက္လာတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ပဲတီစိမ္းကို ၁၂ ရာသီစိုက္ပ်ိဳးလို႔ ရေပမဲ့ သိပၸံမ်ိဳးေတြျဖစ္တာေၾကာင့္