မဲေခါင္-ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွစ္-၂၀၁၉ အခမ္းအနား

Wed, 08/14/2019 - 10:37 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ (၀၉:၁၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မဲေခါင္-ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွစ္-၂၀၁၉ အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages