မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၏ ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်တင်ပို့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ဖက်နိုင်ငံ ဈေးကွက်၊ ဈေးနှုန်းအခြေအနေနှင့် မူဆယ်ဒေသဈေးကွက်၊ ဈေးနှုန်းအခြေအနေများ

Tue, 03/20/2018 - 04:15 -- dotadmin

          မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၏ ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်တင်ပို့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ဖက်နိုင်ငံ ဈေးကွက်၊ ဈေးနှုန်းအခြေအနေနှင့် မူဆယ်ဒေသဈေးကွက်၊ ဈေးနှုန်းအခြေအနေများမှာ အောက်ပါအတိုင်း စုံးစမ်းသိရှိ ရပါသည်။

          စဉ်      အမျိုးအစား              မူဆယ်မြို့တစ်ဖက်နိုင်ငံရောင်းဈေး(ယွမ်)       တင်ပို့သည့်မြို့

          (၁)     ကျွဲ (၁) ကောင်                       ၁၀၆၀၀-၁၁၀၂၄                                မန်စီမြို့

          (၂)     နွား (၁) ကောင်                        ၈၂၁၂-၈၆၉၅                                   မန်စီမြို့

          တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် ရောက်ရှိလာသော ကျွဲ၊ နွား (အရှင်)များအား တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးစခန်း (AQS) နှင့် ကိုယ်ပိုင်ခြံများတွင် (၁/၂) ရက်ခန့် ယာယီထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး တရုတ်ပြည်တွင်း မန်စီမြို့ဝယ်လက်များမှ နေ့စဉ်ဝယ်ယူလျှက်ရှိပါသည်။

          ဆိတ်(အရှင်)တင်ပို့မှုအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသား ဝယ်လက်များ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ သည့် ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်း ယနေ့အချိန်အထိ တရုတ်ပြည်တွင်း ဝယ်လက်ကြီးများ လာရောက်ဝယ်ယူမှု မရှိသေးသော်လည်း ကျယ်ဂေါင်၊ ရွှေလီဒေသသုံး ဝယ်လက်ငယ်များမှ မူဆယ်မြို့တွင်းရှိ ဆိတ်ခြံများသို့ လာရောက်ဝယ်ယူမှုရှိပြီး အချို့ဆိတ်ပိုင်ရှင်များထံသို့ တရုတ်ပြည်တွင်းဝယ်လက်ကြီးများ လာရောက် ဆက်သွယ်မှုရှိပြီး အရောင်းအဝယ် မဖြစ်သေးကြောင်း သိရှိရသည်။

          တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ဆက်လက်မတင်ပို့နိုင်ဘဲ မူဆယ်မြို့တွင်း ယာယီထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် ဆိတ်ခြံ (၅) ခြံသို့ ကျယ်ဂေါင်၊ ရွှေလီဒေသသုံးဝယ်လက်များမှ (၁၃.၃.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ လာရောက်ဝယ်ယူမှု အနေဖြင့် တိုးရွှေဝါကုမ္ပဏီပိုင် ဆိတ်ခြံတွင် ဆိတ်ကောင်ရေ (၁၆၄၀)အနက်ရောင်းချပြီး လက်ကျန် ကောင်ရေ (၁၂၀၀) ခန့်ကျန်ရှိပြီး ဝေယံထွန်းကုမ္ပဏီပိုင်ဆိတ်ခြံတွင် ဆိတ်ကောင်ရေ (၄၈၄) အနက် ရောင်းချပြီး လက်ကျန်ကောင်ရေ (၃၀၀) ခန့်ကျန်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

          မူဆယ်မြို့ဆိတ်ခြံနေရာ ရောင်းချဈေးနှုန်းမှာ (၁) ကီလိုလျှင် အနိမ့်ဈေး (၂၀) ယွမ်မှ အမြင့်ဈေး (၂၂) ယွမ်ရရှိကြောင်းသိရှိရသည်။

          မူဆယ် ၁၀၅ မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်သို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် Shan Shwe Myint War Co., Ltd. မှ ထပ်မံရောက်ရှိလာသော သိုး (အရှင်) (၇၅၀) ကောင်၊ ယခင်ရောက်ရှိကောင်ရေ (၈၂၇) ကောင်၊ စုစုပေါင်း ကောင်ရေ (၁၅၇၇) ကောင်အား မူဆယ်မြို့နယ်၊ ပန်ခမ်းရွာ ကိုယ်ပိုင်ခြံတွင် ယာယီထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံရှိ ရှန်တုံးပြည်နယ် အဝေးဝယ်လက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် သိုး (အရှင်) ကောင်ရေ (၃၀၀၀) ကောင်အား နှစ်ဦးသဘောတူ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုးထားရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိ ရသည်။

Source : မူဆယ် ၁၀၅ မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်