မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၊ Quarantine Station ၁၄-၃-၂၀၁၈ နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိတ် အရှင် ဈေးနှုန်းများ

Thu, 03/15/2018 - 04:18 -- dotadmin

Source : မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်