မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ တ႐ုတ္သို့ သရက္သီးတင္ပို့မႈမ်ားလာျပီး ေစ်းေကာင္းရေန

Fri, 05/24/2019 - 06:05 -- admin_ygn

         ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္သစ္သီး၀လံကုန္ စည္ဒိုင္မွ  တ႐ုတ္သို႔  သစ္သီး၀လံမ်ား တင္ပို႔လ်က္ရွိရာ  ဖရဲသီးတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္  ဖရဲက်ားသီး၊ ဖရဲျဖဴသီး၊ ဖရဲအ၀ိုင္းက်ားသီးတို႔ တင္ပို႔ခဲ့ၾကၿပီး ဖရဲ တင္ပို႔မႈမွာနည္းသြားေသာ္လည္း  ေစ်းေကာင္းရေနကာ  သခြားတင္ပို႔မႈလုံး၀ မရွိဘဲ သရက္သီးတင္ပို႔မႈမ်ားလာကာ ေစ်းေကာင္းရေနသည္။ ေမ ၈ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ဖရဲ ကား ၂၅၈ စီး၊ တန္ခ်ိန္ ၃၀၆၈ တန္၊  သရက္သီး ၈၁၉ စီး၊  တန္ခ်ိန္ ၄၉၇၀ တန္၊ ကန္စြန္းဥ ၁၃ စီး၊  တန္ခ်ိန္၁၉၂တန္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း  သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရွိရသည္။  ဖရဲတြင္ ဖရဲျဖဴသီးမွာတစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ ၂၃၀၀-၄၃၀၀၊ က်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ -  ၉၃၄၀၀၀၊ ဖရဲက်ားသီးမွာ   တစ္တန္လွ်င္  ယြမ္၂၀၀၀-၄၃၀၀၊ က်ပ္ ၄၃၄၀၀၀-၉၃၄၀၀၀၊  ဖရဲအ၀ိုင္းက်ားသီးမွာ  တစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ ၂၀၀၀-၃၆၀၀၊ က်ပ္ ၄၃၄၀၀၀-၇၈၂၀၀၀ ရရွိေၾကာင္း  သိရွိရသည္။
        ကန္စြန္းဥ တင္ပို႔မႈမွာ တစ္တန္လွ်င္   ယြမ္ ၁၀၀၀-၁၅၀၀၊ က်ပ္ ၂၁၇၄၀၀-၃၂၆၀၀၀ ရရွိသည္။  သရက္သီးတင္ပို႔မႈမွာ မ်ားလာၿပီး  တစ္တန္ လွ်င္  ယြမ္ ၂၀၀၀-၉၈၀၀၊  က်ပ္ ၄၃၄၀၀၀ -၂၁၃၀၀၀၀ ျဖင့္  ေစ်းေကာင္းရ ေနသည္။ သရက္သီး တင္ပို႔မႈတြင္  စိန္တလုံး၊ ေရႊဟသၤာ၊ မယ္သီး၊  ရင္ကြဲ သရက္မ်ားျဖစ္ၿပီး  အရည္အေသြးေကာင္းသည့္  ေရႊဟသၤာႏွင့္  စိန္တလုံး သရက္မ်ားမွာ အျမင့္ေစ်းရရွိၿပီး  မယ္သီးႏွင့္ ရင္ကြဲသရက္မွာ  အနိမ့္ေစ်း ရရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ တစ္ပတ္အတြင္း ေငြေစ်းႏႈန္းမွာ  တစ္ယြမ္ ၂၂၁ က်ပ္မွ ၂၂၆ က်ပ္ထိ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္မွ  ေလ့လာသိရွိရသည္။

 

စုစုသာ(ေမာ၀္ေရႊလီကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန)

Border Trade News

Pages