မူဆယ္မွ တ႐ုတ္တင္ပုိ့ သစ္သီး၀လံတင္ပို့မႈ

Fri, 07/12/2019 - 04:33 -- admin_ygn

        မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၉ ရာသီတြင္ သစ္သီး၀လံမ်ား တင္ပုိ႔လ်က္ရွိရာ  ဖရဲတင္ပုိ႔မႈမွာ ေမ ၁၈ ရက္အထိ ဆက္တိုက္  ေန႔စဥ္တင္ပုိ႔ခဲ့ေသာ္လည္း ေမ ၁၈ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္  အနည္း ငယ္သာ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္တင္ပို႔ျခင္းမရိွေပ။ ဇြန္လတြင္ ဖရဲကား  ခုနစ္ စီး၊  ၁၀၃ ဒသမ၅တန္ႏွင့္သခြားတစ္စီး ခုႏွစ္တန္ သာ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ႔သည္။ သရက္သီးတင္ပုိ႔မႈမွာ ဧၿပီလပထမပတ္တြင္  စတင္ခဲ႔ၿပီး  ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္လအထိ  လိႈင္လိႈင္တင္ပုိ႔ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေမလတြင္၂၁၆၇၈ တန္၊ ဇြန္လတြင္ ၁၉၅၆၉ တန္၊ ဇူလိုင္လတြင္ တင္ပုိ႔မႈအနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းစျပဳလာသည္။သရက္သီးတင္ပုိ႔ႏိုင္ ျခင္းမွာ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္သရက္သီးရာသီ  တစ္ခုလံုး ေမလတြင္ အမ်ားဆံုးတင္ပုိ႔ႏိုင္ခဲ့သည္။
       ဇြန္  ၁ ရက္မွ ၂၅  ရက္အထိ  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ သရက္သီးတင္ပုိ႔တန္ခ်ိန္မွာ  ၁၂၈၃၇ ဒသမ ၅ တန္ ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၂၆  ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ထိ တင္ပုိ႔တန္ ခ်ိန္မွာ ၁၅၈၄ တန္၊ ကားစီးေရ ၂၈၈ စီး တင္ပို႔ႏုိင္ ခဲ႔သည္။ သရက္သီး တင္ပုိ႔  ေရာင္းခ်မႈတြင္ ေက်ာက္ဆည္၊  အုန္းေခ်ာ၊  ပလိပ္၊  စစ္ကိုင္း၊ ေခ်ာင္းဦး၊ ဟန္ျမင့္မိုရ္၊ ေတာင္ႀကီးေဒသတုိ႔မွ ဆက္လက္တင္ပုိ႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ စိန္တလံုး၊ ရင္ကြဲ၊ ပတၱျမားငေမာက္သာ ေတြ႕ရသည္။
     သရက္သီးေစ်းမွာ  ရာသီခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္ လံုး ႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ စုိက္ပ်ိဳးသူမ်ား ေက်နပ္ေလာက္သည့္ေစ်းျဖင့္  တစ္သမတ္တည္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနသည္။ ဇူလိုင္လတြင္ သရက္သီးေစ်းမွာ ၁၆ ကီလိုျ ခင္း တစ္ျခင္း လွ်င္ စိန္တလံုးအိတ္သီးရွယ္ ယြမ္ ၁၂၀-၁၇၀၊ အလတ္စ ယြမ္ ၉၀-၁၁၀ ၊ အေသး ယြမ္ ၆၀-၈၀၊ ရင္ကြဲအိတ္ စြပ္ယြမ္၆၅-၈၅၊  အိတ္လြတ္ယြမ္၂၅-၄၀၊ ပတၱျမား ငေမာက္ ယြမ္ ၆၀-၈၀ေစ်းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည္။  ေငြေစ်းမွာတစ္ယြမ္လွ်င္  သုည ဒသမ ၄၆၅ ေစ်းေပါက္ခဲ့ၿပီး  တစ္ယြမ္လွ်င္၂၁၅ က်ပ္ေစ်းျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိသျဖင့္ သရက္သီးေစ်းမွာ ရွယ္စ တစ္တန္လွ်င္ ယြမ္ ၁၀၀၀-၉၃၀၀၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၂၀ ၀န္းက်င္ ခန္႔ ရရွိေနခဲ့သည္။ နာနတ္သီးမ်ား စနစ္တက် တင္ပုိ႔ေရာင္းခ် ႏိုင္ရန္အတြက္ သီေပါၿမိဳ႕ႏွင့္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွ  နာနတ္သီးတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား  အစုအဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ မူဆယ္(၁၀၅) ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ သစ္သီး ၀လံ ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾက ၿပီး နာနတ္သီးမ်ား ၀မ္တိန္ကြင္းအတြင္း သြား ေရာက္ေရာင္းခ်ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိ သျဖင့္ နာနတ္သီးကားမ်ားကို ဖရဲ၊ သခြား၊ သရက္ သီးမ်ားကဲ့သုိ႔  မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ သစ္သီး ကြင္း၌ ေရာင္းခ်လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား  ရရွိခဲ့ေၾကာင္း  သစ္သီး၀လံကုန္ စည္ဒိုင္ႏွင့္ ပြဲ႐ံုမ်ားမွ သိရသည္။

 

စုစုသာ (ေမာ၀္ေရႊလီကုန္သြယ္မႈဗဟို႒ာန)

Border Trade News

Pages