မူဆယ္မွပရေဆး ကုန္ၾကမ္းေလ်ာ့နည္းတင္ပို႔

Tue, 10/30/2018 - 06:41 -- admin_ygn

         ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၅၀၄ သန္း တန္ဖိုးရွိ ပရေဆး ကုန္ၾကမ္း အမယ္ ၁၂ မ်ိဳးကို တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ ၆၀၅ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ယခင္တစ္ပါတ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ၈၀၇ တန္ေက်ာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၀၂ တန္ ေလ်ာ့ နည္းတင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ပရေဆးအမယ္မ်ားမွာ သီဟိုဋ္ေစ့၊ ေနလဲေစ့၊ ေၾကာင္ပန္းေစ့၊ မိေက်ာင္းကြမ္း ဖတ္ေစ့၊ ကြမ္းသီးခြံ၊ ကြမ္းစားဂမုန္း၊ နႏြင္းေခါင္း၊ ဆီးဆန္ ၊ ဆီးခြဲျခမ္း၊ ဆီးသီးေျခာက္၊ ေရြးရြက္နဲ႔ ခ်ဥ္ေပါင္ဖာလာ (အခြံပါ) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ရိဒ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွလည္း အဆိုပါ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ဝ၀၇ သန္း တန္ဖိုးရွိေတာင္လံုးေက်ာ္ ၄၀၁ ကီလိုဂရမ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းလာခဲ့ပါတယ္။
ေမာ္ေမာ္ေအာင္

Border Trade News

Pages