မုိးစပါး(ေကာက္ေစာ)မ်ားစတင္ထြက္ေပၚ

Wed, 11/09/2011 - 04:30 -- Anonymous (not verified)

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရ၀န္း၊ လမ္းဂြ၊ ေရႊေလးစတဲ့ ေက်းရြာမ်ားမွာ မုိးစပါး (ေကာက္ေစာ)မ်ား စတင္ထြက္ေပၚေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဆည္ေရရရွိမႈေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္ေစာခဲ့လုိ႔ ေအာက္တုိဘာေနာက္ဆုံးပတ္မွ ထြက္ေပၚရေၾကာင္း၊ ေရ၀န္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာပါ တယ္။ေစ်းကြက္ရွိ ေစ်းႏႈန္းမွာ မေနာသုခ စပါးတစ္တင္း ၃၃၀၀ က်ပ္ မွ ၃၄၀၀ က်ပ္၊ ေရႊသြယ္ရင္ စပါးတစ္တင္း ၃၁၀၀ က်ပ္ - ၃၂၀၀  က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္တဲ့အတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္မွာ သြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ႀကိတ္ခဲြၿပီးဆန္ကုိ ႏြားထုိးႀကီး၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕မ်ားတင္ပုိ႔ လ်က္ရွိၿပီး ဆန္တစ္အိတ္ကို ၁၂၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိပါတယ္။
ေမာင္ထူး - မႏၲေလး