ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ မြန်မာ့လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ ပို့မယ်ဆိုရင်

Tue, 05/07/2013 - 04:32 -- admin

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ တင်ပို့လျက်ရှိသည့် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင် များအနေဖြင့် သိရှိနိုင်ပါရန် ဒီသတင်းကို တင်ပြလိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ အပင်ထွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အခြေခံစားသောက်ကုန်များ

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့လိုပါက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး ဌာန၌ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ လိုအပ်သည့် စာရွက် စာတမ်းများကိုလည်း ပေးပို့ရန်လိုကြောင်း ဗီယက် နမ်နိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံမှ အကြောင်း ကြားလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး စီးပွားရေးနှင့်  ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာ ရေးဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များ တင်ပို့သည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျွမ်းကျင်မှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း (Competent Authority) အဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (Plant Protection Division) မှ တာဝန်ယူဆောင် ရွက်၍ ဖော်ပြပါ Appendix  ၂ နှင့် Appendix ၃ တို့ကို လိုအပ်သလို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ငယ်လေး)

Local Trade News

Pages