ပြဲေတာ္ရာသီကာလ မတုိင္မီ အိႏၵိယေရႊ၀ယ္လိုအား ျမင္႕တက္

Thu, 09/12/2019 - 08:54 -- admin_ygn

    အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ပြဲေတာ္ရာသီကာလမတိုင္မီ္ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်သျဖင့္ ေရႊ၀ယ္လိုအားမွာ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ရာ တြင္ အျခားေသာ အာရွအဓိကေစ်းကြက္မ်ားတြင္မူ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျ မင့္တက္မႈေၾကာင့္ ၀ယ္သူမ်ား၏ စိတ္၀င္စာမႈနည္းပါးသျဖင့္ စက္တင္ဘာပထမပတ္က ေရႊတံုး၀ယ္္လို အား က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ေရႊတံုး၀ယ္လိုအား ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ ေရႊႀကဳိေရာ င္းႀကဳိ၀ယ္ေစ်းမွာ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ကေရႊ ၁၀ ဂရမ္ (သုည ဒသမ ၃၅ ေအာင္စ)ကို ၃၈၅၀၄ ႐ူပီးႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ရွိခဲ့ ေသာ ၃၉၈၈၅ ႐ူပီးႏႈန္းမွ ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊေရာင္ခ်သူတို႔က ေရႊေစ်းကို စက္တင္ဘာ  ပထမပတ္အတြင္း တစ္ေအာင္စကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ ေဒၚလာအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။ ယင္းေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ေစ်းႏႈန္းမွာ လက္ ၀တ္ရတနာ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အေရာင္းအထိုင္းဆံုးျဖစ္ခဲ့ သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လေနာက္ပိုင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

    ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္က တစ္ေအာင္စကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ ေဒၚလာႏႈန္းေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။  ျပည္တြင္းေရႊေစ်းတြင္ သြင္းကုန္ခြန္ ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ေရာင္းခြန္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ထိမ္းျမားလက္ ထပ္ရာသီကာလႏွင့္ ေရႊကိုမဂၤလာရွိသည္ဟုယူဆေသာ ေဒ၀ါလီကဲ့သို႔ေသာ ပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ေနာက္ဆံုးသံုးလပတ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရႊ ၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္တတ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ၾသဂုတ္လ  ေရႊတင္သြင္းမႈမွာ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း စက္တင္ ဘာ ၄ ရက္ အစိုးရသတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages