ပြည်ဘိုကိတ်ပဲ လက်ကျန်များနဲ့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်

Thu, 05/31/2012 - 06:57 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်ကို ဘိုကိတ်ပဲများ အဝင်ပါးလာပြီလို့ သိရပါတယ်။ အဝင်ပါးလာတာကြောင့် လက်ကျန်ပဲများ နဲ့သာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ မြို့နယ်များမှ အဝင်ပါးလာသလို အရောင်းအဝယ်လည်းပါးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရောင်းအဝယ်ပါးနေသော်လည်း