ပြည်ပဲပုပ်လက်လီဝယ်ယူသူများ

Mon, 10/17/2011 - 08:00 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်တွင် ပဲပုပ်မှာ ယခင်တစ်ပတ်က လက်ကားထက် လက်လီဝယ်ယူသူ ပဲပြားလုပ်ငန်း လုပ်သူများသာ အဝယ်များ ပြီး ပိဿာ ၂၀ တစ်တင်းကို ၁၇၀၀၀ ကျပ်ဈေးရှိတယ်လို့