ပြည်ဈေးကွက်အတွင်း ပန်းတိမ်မနိုင်ပန်းများဈေးကောင်းရနေ

Fri, 06/29/2012 - 07:53 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပန်းဈေးကွက်အတွင်း ဇွန်လတတိယပတ်မှစတင်ကာ ပန်းတိမ်မနိုင်ပန်းများ ဝင်ရောက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပြည်ခရိုင်အတွင်း ပေါင်းတည်မြို့နယ်မှာ ပန်းတိမ်မနိုင်ပန်းများကို စီးပွားဖြစ် အများအပြားစိုက်ပျိုး ကြပြီး၊ ပြည်မြို့နယ်မှာ