ပြည်ကုလားပဲဈေးအမြင့်နဲ့ ဆက်လက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်

Tue, 06/19/2012 - 08:25 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ကုလားပဲဈေးမှာ ယခုတစ်ပတ်အတွင်း တစ်တင်း ၂၀၃၀၀ ကျပ်နဲ့ အရောင်းအဝယ်ရှိပါတယ်။ ဝင်ရောက်မှု အနေနဲ့ နေ့တိုင်းပုံမှန်အဝင်ရှိပြီး တစ်နေ့ အိတ် ၁၀၀ - ၂၀၀ ခန့် အဝင်ရှိပါတယ်။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကုလားပဲ အဝင်အေး