ပဲတီစိမ်းတင်ပို့မှု ဆက်လက်အားကောင်းနေ

Tue, 03/20/2012 - 07:43 -- Anonymous (not verified)

ပဲတီစိမ်း၊ ပဲတီရွှေဝါ တင်ပို့မှုကတော့ ယခုတစ်ပတ်လည်းဆက်လက်အားကောင်းနေပါတယ်။ မတ်လ ၅ ရက်မှ ၉ ရက် အတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းက ပဲတီစိမ်း တန်ချိန် ၁၂၀၀၀ ခန့်တင်ပို့နိုင်ခဲ့လို့ ပဲအားလုံးထဲမှာ အပတ်စဉ် ပမာဏ ပိုမိုတင်ပို့မှုရှိနေပါတယ်။ ၂၀၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ် မတ်လ ၉ ရက်အထိ ပဲတီစိမ်းစုစုပေါင်း တင်ပို့မှုမှာ