ပုံမှန်ဝင်ရောက်နေတဲ့ မန်းပန်းဈေး

Fri, 10/05/2012 - 09:19 -- Anonymous (not verified)

မန္တလေးဈေးကွက်အတွင်းကို ပြင်ဦးလွင်နဲ့ အနီးတဝိုက်မှ သစ္စာပန်းနဲ့ ပန်းတိမ်မနိုင်ပန်းများ ပုံမှန်ဝင်ရောက် လျက်ရှိပါတယ်။ တစ်ရက်ကို ပန်းဒိုင်များသို့ ၂၅ စီးအထုံး ၂၅၀ - ၃၀၀ အတွင်းဝင်ရောက်ပါတယ်။ ပန်းဈေးအနေနဲ့ သစ္စာပန်းပွင့်ကြီး ၂၅ စီး တစ်ထုံး ၈၀၀၀ ကျပ် - ၈၅၀၀ ကျပ်၊