ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔ခဲ့ျပီး ယေန႔အထိ ပို႔ကုန္ရေငြ လံုးဝျပန္လည္ဝင္ေရာက္မွဳမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ေငြပမာဏ အျပည့္အဝ ဝင္ေရာက္မွဳမရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား အေရးယူျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

Wed, 07/10/2019 - 10:03 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔ခဲ့ျပီး ယေန႔အထိ ပို႔ကုန္ရေငြ လံုးဝျပန္လည္ဝင္ေရာက္မွဳမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ေငြပမာဏ အျပည့္အဝ ဝင္ေရာက္မွဳမရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား အေရးယူျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊  ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages