ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းအား ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးေဆာင္၍ က်င္းပျပဳလုပ္

Thu, 12/06/2018 - 06:55 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ၀၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းအား ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးေဆာင္၍ က်င္းပျပဳလုပ္

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages