ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္က်ရသည့္ မ်က္ရည္ေပါက္မ်ား ခန္းေျခာက္ေစလို

Thu, 01/03/2019 - 09:37 -- admin_ygn

လူသားသက္ရွိသတၲဝါတို႔၏   စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး အတြက္ သစ္ပင္သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလာၾကရသည္။ သစ္ပင္ သီးႏွံမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးလာရေလေလ သစ္ပင္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ အတူ ဖြားဘက္ေတာ္အျဖစ္  ေပၚေပါက္လာ သည္မွာ သစ္ပင္ သီးႏွံဖ်က္ဆီးသည့္ပိုးမႊားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သီးႏွံသစ္ပင္မ်ား ကို ပိုးမႊားဖ်က္ဆီးသျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးရသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ ေက်ာ္ပင္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။သစ္ပင္သီးႏွံမ်ားကို     ဖ်က္ဆီးသည့္ ပိုးမႊားမ်ားကို ကာကြယ္ ႏွိမ္ႏွင္းရန္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သံုးစြဲလာၾက သည္။   ပိုးသတ္ေဆးအေပ်ာ့စားမွသည္   အျပင္းစားအထိ လက္လြန္လာၾကသည္။ ဤသည္ကို    အေၾကာင္းျပဳ၍ စီးပြားေရးသမားမ်ားက  အကြက္ျမင္လာၾကသည္။ ပိုးသတ္ ေဆးမ်ားကို တိုး၍တိုး၍  ထုတ္လုပ္လာၾကၿပီး ေဈးကြက္တြင္ သူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္တိုးေနၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးေပါင္း ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပီး   တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္   စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆးတန္ခ်ိန္သံုးေသာင္းေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္တင္သြင္း အသံုးျပဳ ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤသို႔ အသံုးျပဳရာတြင္ လူႏွင့္သတၲဝါတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပိုးသတ္ ေဆး ၃၉ မ်ိဳးကို လံုးဝအသံုးမျပဳရန္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔ မွ တားျမစ္ထားသည္။
ဤသို႔  သီးႏွံသစ္ပင္တို႔အား  ဖ်က္ဆီးသည့္ပိုးမႊားမ်ား အား   ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အသက္အႏၱရာယ္ကင္းေဝး ေစရန္အတြက္   စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ အသံုး ျပဳနည္းကို ပညာေပးျဖန္႔ေဝ ထားပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးဝယ္လွ်င္ အဖံုးလံုေသာေဆးမ်ား ကို စိစစ္ဝယ္ယူဖို႔၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို  မိမိအိမ္သို႔ သယ္ယူ လွ်င္ အစားအစာ၊ ဟင္းလ်ာမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာမသယ္ယူဖို႔၊ မိမိ အိမ္ေရာက္လွ်င္လည္း ကေလးမ်ားမမီေသာေနရာ၊လံုၿခံဳစိတ္ ခ်ရေသာေနရာတြင္   စနစ္တက်ထားဖို႔၊ အသံုးျပဳၿပီး ပိုးသတ္ ေဆးဗူးခြံမ်ားတြင္စားသံုးဆီ၊ငံျပာရည္စသည့္တို႔ ထည့္မသံုးဖို႔၊ ဗူးခြံမ်ားကို  ေျမက်င္းနက္နက္တူးျမႇဳပ္ဖို႔၊ ေဆးက်န္၊ ေဆးဖ်န္း ပံုးေဆးေသာ ေရမ်ားကိုလည္း ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ထဲ မစြန္႔ ပစ္ဖို႔၊ ျမက္ခင္းမ်ားအေပၚလြယ္လြယ္မစြန္႔ပစ္ၾကဖို႔၊  ေဆး ဖ်န္းသည့္အခါမွာလည္း လူတစ္ကိုယ္လံုး လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ဝတ္ ဆင္ဖို႔၊ ႏွာေခါင္းစီးတပ္ဖို႔၊  အဖံုးလံုပိုက္ေပါက္မျဖစ္ေသာ ေဆးဖ်န္းပံုးကိုသာ သံုးဖို႔၊ ေဆးေဖ်ာ္ရာမွာ   မဖိတ္စင္ဖို႔၊ ေဆး ကို လက္နဲ႔မေမႊဘဲ တုတ္နဲ႔ေမႊဖို႔၊   ေန႔လယ္  ေနျပင္းျပင္းပူခ်ိန္ ေဆးမဖ်န္းဖို႔၊  ေဆးဖ်န္းရင္လည္း ေလတိုက္ေနေသာဘက္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး   မဖ်န္းဖို႔၊ ေဆးဖ်န္းပိုက္ေခါင္းကိုႏွိမ့္ၿပီး အပင္ အရြက္ေတြကို ထိေအာင္ဖ်န္းဖို႔၊ ေဆးဖ်န္းပိုက္ေခါင္း ေနာ္ ဇယ္ပိတ္ရင္   ပါးစပ္နဲ႔မမႈတ္မိဖို႔၊ မစုပ္မိဖို႔၊ ေဆးဖ်န္းၿပီးလွ်င္ ေဆးအာနိသင္  ပ်က္ပ်ယ္သည့္ကာလေက်ာ္မွ အသီးအႏွံမ်ား ဆြတ္ခူးဖို႔ စသည့္ အႏၱရယ္ကင္းေအာင္ သတိေပးခ်က္ေတြ အားလံုးပါဝင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္   ဤသို႔သတိေပးခ်က္မ်ားကို မ်က္ ကြယ္ျပဳ၍ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို သံုးစြဲေနၾကသျဖင့္ ေတာင္သူ ဦးႀကီးမ်ား  အသက္ဆံုး႐ံႈးရျခင္း၊ ေဘးအႏၱရယ္မ်ားႀကံဳျခင္း စသည့္  အနိဌာ႐ံုသတင္းမ်ား သတင္းစာ၊  ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဖတ္႐ႈၾကားသိေနရ သည္မွာ အလြန္ဝမ္းနည္း စရာေကာင္းလွပါသည္။
''လယ္သမား၏သားေလး   ေမာင္ေက်ာက္ဒိုး  ေဆး ဖ်န္းရင္း ေဆးဖ်န္းပိုက္ေခါင္းပိတ္ရာ ပါးစပ္ႏွင့္ မႈတ္/စုပ္ သျဖင့္ စိုက္ခင္းထဲ မွာပင္ တံုးလံုးလဲ၍အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့ သတင္း''ေသသူ  ေမာင္ေက်ာက္ဒိုး၏ မိဘမ်ား၊  ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၊ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ၊ ဦးႀကီး၊ ဦးေဒြး၊ ေဒၚႀကီး၊ ေဒၚေလး ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး  ဝမ္းနည္းပတ္လက္ျဖင့္ က်ခဲ့ရသည့္ မ်က္ရည္ေပါက္မ်ား၊
''အသက္ (၇)ႏွစ္အရြယ္ရွိ သမီးေလး မႏွင္းမိုး ပိုးသတ္ ေဆးရည္ ပုလင္းႏွင့္ အခ်ိဳရည္ပုလင္း   မွားေသာက္မိတဲ့ အတြက္ မျဖစ္သင့္ဘဲ    အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားရတဲ့သတင္း'' ေသဆံုးသြားတဲ့ သမီးေလး  မႏွင္းမိုး၏ မိဘႏွစ္ပါး၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၊  ဦးႀကီး၊ ဦးေဒြး၊ ေဒၚႀကီး၊ေဒၚေလး ၊ ေဆြမ်ိဳးသား ခ်င္းမ်ား ၊ေက်ာင္းေနသူ သူငယ္ခ်င္းမ်ား တစ္လိႈက္လိႈက္ျဖင့္ ရင္ဖို၍က်ခဲ့ရသည့္ မ်က္ရည္ေပါက္မ်ား၊
''အဖံုးမလံုေသာ ပိုးသတ္ေဆးပုလင္းကို ဆိုင္က ဝယ္ ယူၿပီး၊  ေဈးမွဝယ္ယူေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားျဖင့္ ေဈးျခင္းေတာင္း တြင္  ေရာေႏွာသယ္ယူခဲ့ေသာ   ေတာင္သူလယ္သမားႀကီး ဦးစံေထြး အဆိုပါ ဟင္းလ်ာမ်ားကို ခ်က္စားမိရာမွ မိသားတစ္ စုလံုး အသက္ပါသြားတဲ့သတင္း''ေသဆံုးသူမိသားစု တစ္စု လံုးအတြက္ တစ္ရြာလံုးမွ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလဆိုၿပီး  အပူလံုးႀကီး ထ၍ က်ခဲ့ရသည့္ မ်က္ရည္ေပါက္မ်ား၊
စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို တင္ျပပါမည္။ တစ္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းက ရြာႀကီးတစ္ရြာ၏ စိုက္ ပ်ိဳးေရးစခန္းသို႔ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေရာက္ ပါသည္။ လယ္သမားႀကီးမ်ား ၃၀ဝ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ပါ သည္။ အဆိုပါရြာသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ    ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ   လယ္သမားအေတာ္ မ်ားမ်ားရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕က မိသားစုတစ္ဝိုင္းနီးပါးထိ ခင္မင္ ရင္းႏွီးမႈရွိၾကပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာေသာ ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့ လယ္သမားႀကီး ဦးျမေရႊက စာေရးသူအနား ကပဲ လာၿပီး တိုးတိုးေလးေျပာပါသည္။  သူေျပာတာကေတာ့ '' ဆရာ၊ ဆရာ့မိတ္ေဆြႀကီး ေအာင္မိုး ေဆး႐ံုေရာက္ေနတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲ ဆရာလာမယ္ဆိုတာေတာင္ ဒီေကာင္မတက္ ႏိုင္ဘူး၊  အဲဒါဆရာေဆး႐ံုလိုက္ၿပီး  အားေပးပါဦးဆရာ''ဟု ဆိုပါသည္။ စာေရးသူလည္း  ''ေအးဗ်ာ  ဘယ္လိုျဖစ္တာတံုး၊ သြားရမွာေပါ့ဗ်ာ၊ ကဲ-ခုပဲ ေဆး႐ံုသြားၾကတာေပါ့''ဟု  ေျပာ ေျပာဆိုဆို ထိုင္ရာမွထၿပီး ေဆး႐ံုလိုက္သြားၾကပါသည္။
ေဆး႐ံုမွာ ကိုေအာင္မိုးရဲ႕ လူနာကုတင္ ေဘးမွာ ရပ္ၿပီး အားေပးစကားေျပာရပါသည္။ ကိုေအာင္မိုးမွာ စကားပင္ ျပန္ မေျပာႏိုင္ပါ။ မ်က္လံုးမွ မ်က္ရည္မ်ား  တြင္တြင္စီးက်ေနၿပီး စာေရးသူ၏ လက္ကို သူ၏လက္ျဖင့္ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္ ထားပါသည္။  စားေရးသူလဲ  သူကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ မ်က္ရည္ေပါက္မ်ား စီးက်ခဲ့ရပါသည္။
အျခားရြာသားမ်ားအား   ျဖစ္ေၾကာင္းစံုလင္ေမးၾကည့္ ပါသည္။ အလွဴတြင္   ေကြ်းေသာ   မုန္ညင္းသီးစံုခ်ည္ရည္၊ ပန္းေဂၚဖီေၾကာ္၊   ဝက္သားအိုးႀကီးႏွပ္၊  ငါးပိေၾကာ္စားရာမွ ကိုေအာင္မိုးအပါအဝင္ လူ ၁၀ဝ ေက်ာ္ခန္႔  မူးေဝေအာ့အန္ၿပီး ေဆး႐ံုကိုေရာက္ကုန္ေၾကာင္း၊    ကံဆိုးသူ(၂)ေယာက္မွာ အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရပါေတာ့သည္။ အစာအဆိပ္သင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မုန္ညင္းသီးစံုႏွင့္ ပန္းေဂၚဖီ တြင္ ပိုးသတ္ေဆးဓာတ္ျြကင္းမ်ားက်န္ေနေၾကာင္း၊ ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးခ်က္အေျဖက  ဆိုသည္ဟု   ေျပာပါသည္။ အဆိုပါ မုန္ညင္းသီးစံုႏွင့္ ပန္းေဂၚဖီစိုက္ခင္းမ်ားမွာ ရြာတြင္ စိုက္ပ်ိဳး သာ စိုက္ခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းၿပီး ေဆးပ်က္ ပ်ယ္ေသာ ကာလေက်ာ္လြန္ေအာင္ မထားဘဲ  တစ္ပတ္ႀကိဳ တင္ခူးဆြတ္ျခင္းက  တရားခံျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ လူနာကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး စာေရးသူအိမ္သို႔ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။
အိမ္ေရာက္ၿပီး ေခတၲနားေန၍ စားပြဲေပၚရွိ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္ ကိုယူဖတ္လိုက္မိပါသည္။ ''ႏြားစာက်က္ျမက္ခင္း ေပၚတြင္ ေဆးဖ်န္းပံုးေဆးေသာ ေရမ်ား လြယ္လြယ္စြန္႔ပစ္ သျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မခ်မ္းေဘာတြင္   ကြ်ဲအေကာင္  ၃၀ ေသဆံုးသည့္သတင္း'' -'' ''ပိုးသတ္ေဆးဓာတ္ျြကင္းရွိ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ား ခ်က္ေကြ်းရာမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၆၀ ဦး မူးေဝေအာ့အန္သျဖင့္   ေဆး႐ံုပို႔လိုက္ရသည္  ဆိုသည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ပန္ခ်ပ္ျပည္နယ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကျဖစ္ရပ္ သတင္''မ်ားကို ဖတ္လိုက္မိရာ စာေရးသူရင္ထဲ  တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္သလို ခံစားလိုက္ရပါသည္။
သို႔ပါ၍ ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ ကမၻာအႏွံ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔တြင္ အသက္ခႏၶာဆံုး႐ံႈးနစ္မြန္းရသည့္  အနိဌာ႐ံုမ်ားျဖင့္ က်ခဲ့ရေသာ မ်က္ရည္ေပါက္မ်ား ထာဝရ  ခမ္းေျခာက္သြား ေစရန္ ''ပိုးသတ္ေဆးအႏၱရာယ္ သတိျပဳကိုင္တြယ္''ပါ အခ်က္ မ်ားကို   အထူးဂ႐ုျပဳလိုက္နာၾကေစရန္   ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါ သည္။