ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ /၂၀၂၀

Fri, 02/07/2020 - 09:54 -- ictuser

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ     /၂၀၂၀

    ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ   ၄       ရက်

အကြောင်းအရာ။       ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်း၊ နှမ်းတို့အတွက် တစ်ဆင့်မြင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်သော ထုတ်ကုန်အခြေအနေများကို အသိပေးကြေညာခြင်း

၁။           စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်တွင်းအရည်အသွေး မြင့်ထုတ်ကုန်များကို ပြည်ပဈေးကွက်သို့ ချဲ့ထွင်တင်ပို့ခြင်းအားဖြင့်  ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့် တင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်ပဈေးကွက်ပိုမိုရရှိရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ထုတ်လုပ်သူ များ၏ ရောင်းဈေးပိုမိုရရှိရန်အတွက်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြား ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု(၇)မျိုးကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့်  ထုတ်လုပ်သူများထံမှတစ်ဆင့်ဝယ်ယူ၍ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ပြုကြောင်းကို အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၂၄/ ၂၀၁၉ ဖြင့် အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

၂။            ထိုသို့ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု(၇)မျိုးတွင် တစ်ဆင့်မြင့်ပြုပြင် ထုတ်လုပ်ထားသော ကောက်ပဲသီးနှံများ ပါဝင်ပြီး အဆိုပါကုန်စည်များကို ပြည်ပသို့တင်ပို့မည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ရှင်းလင်းစွာသိရှိဆောင်ရွက်နိုင် ရန်အတွက် ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်းနှင့် နှမ်းတို့အတွက် တစ်ဆင့်မြင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်သော ထုတ်ကုန် အခြေအနေများကို ပူးတွဲပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

 

                                                                                        ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန    

 

 

 

နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ပြုသည့် တစ်ဆင့်မြင့် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ထားသော ကောက်ပဲသီးနှံများဖြစ်သည့် ပဲမျိုးစုံ၊ပြောင်း၊ နှမ်းတို့အတွက် တစ်ဆင့်မြင့် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်သော အခြေအနေများ

စဉ်

သီးနှံအမျိုးအစား

တစ်ဆင့်မြင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ် နိုင်သောအခြအနေများ

အင်္ဂလိပ်အမည်

မှတ်ချက်

ပဲစဉ်းငုံ

Pigeon Peas

or

Toor hole

(က) သန့်စင်ပြီးအခွံချွတ်(အလုံး)

(ခ) သန့်စင်ပြီးအခွံချွတ်(အခြမ်း)

(ဂ)  သန့်စင်ပြီးအခွံပါအလုံး

(ဃ) သန့်စင်ပြီးအခွံပါအခြမ်း

(င) အမှုန့်(အစိမ်း/အလှော်)

(စ) စည်သွပ်ဘူးဖြင့်ထုတ်ပိုးခြင်း

(ဆ) အသင့်စားသုံးရန်ထုပ်ပိုးခြင်း

Cleaned Dehulled(whole)

Cleaned Dehulled(split)

Cleaned Whole with skin

Cleaned split with skin

Flour(Original/Roasted)

Canned Pigeon Peas

Ready to Eat Packed

 

ပဲတီစိမ်း

Moong beans

or

Green mung bean

(က) သန့်စင်ပြီးအခွံချွတ်(အလုံး)

(ခ) သန့်စင်ပြီးအခွံချွတ်(အခြမ်း)

(ဂ) သန့်စင်ပြီးအခွံပါအလုံး

(ဃ) သန့်စင်ပြီးအခွံပါအခြမ်း

(င) အမှုန့်ကြိတ်ခြင်း

(စ) အသင့်စားသုံးရန်ထုပ်ပိုးခြင်း

Cleaned Dehulled(whole)

Cleaned Dehulled(split)

Cleaned Whole with skin

Cleaned split with skin

Flour

Ready to Eat Packed

 

မတ်ပဲ

Black gram

Or Urad

(က) သန့်စင်ပြီးအခွံချွတ်(အလုံး)

(ခ) သန့်စင်ပြီးအခွံချွတ်(အခြမ်း)

(ဂ) သန့်စင်ပြီးအခွံပါအလုံး

(ဃ) သန့်စင်ပြီးအခွံပါအခြမ်း

(င) အမှုန့်ကြိတ်ခြင်း

(စ) စည်သွပ်ဘူးဖြင့်ထုပ်ပိုးခြင်း

(ဆ) အသင့်စားသုံးရန်ထုပ်ပိုးခြင်း

Cleaned Dehulled (whole)

Cleaned Dehulled (split)

Cleaned Whole with skin

Cleaned split with skin

Flour

Canned Black gram

Ready to Eat Packed

 

မြေပဲ

Peanut or

groundut

(က)မြေပဲဆံအဖြစ် အသင့်စားသုံး               ရန် ထုပ်ပိုးခြင်း

(ခ) စည်သွပ်ဘူးဖြင့် ထုပ်ပိုးခြင်း

Ready to Eat Packed

 

Canned Peanut

 

ထောပတ်ပဲ

Butter Beans

(က)သန့်စင်ပြီးအခွံချွတ် (အလုံး)

(ခ) သန့်စင်ပြီးအခွံချွတ် (အခြမ်း)

(ဂ) သန့်စင်ပြီးအခွံပါအလုံး

(ဃ) သန့်စင်ပြီးအခွံပါအခြမ်း

(င)စည်သွပ်ဘူးဖြင့် ထုပ်ပိုးခြင်း

Cleaned Dehulled (whole)

Cleaned Dehulled (split)

Cleaned Whole with skin

Cleaned split with skin

Canned Butter Beans

 

အခြားပဲအမျိုးအစားများ

Other pulses and Beans

(က)သန့်စင်ပြီးအခွံချွတ် (အလုံး)

(ခ) သန့်စင်ပြီးအခွံချွတ် (အခြမ်း)

(ဂ) သန့်စင်ပြီးအခွံပါအလုံး

(ဃ) သန့်စင်ပြီးအခွံပါအခြမ်း

(င) အမှုန့်ကြိတ်ခြင်း

(စ)အသင့်စားသုံးရန် ထုပ်ပိုး ခြင်း

Cleaned Dehulled (whole)

Cleaned Dehulled (split)

Cleaned Whole with skin

Cleaned split with skin

Flour

Ready to Eat Packed

 

ပြောင်း

(က) အစေ့ထုတ်

ပြောင်း

Maize

(က) သန့်စင်ပြီးပြောင်းဆံ

(ခ) ပြောင်းဖူးကွေကာ

(ဂ) ပြောင်းအမှုန့်

(ဃ)ပြောင်းအမှုန့်(ကဆီဓာတ် သီးသန့်)အသင့်စားသုံးရန် ထုပ်ပိုးခြင်း

Cleaned Maize Kernel

Corn Flake

Corn Flour

Corn Starch

(Ready to Eat Packed)

 

(ခ) နှံစားပြောင်း

Millet

တိရိစ္ဆာန်စာအဖြစ် ထုပ်ပိုးထားခြင်း

Feed for Animals

 

နှမ်း

Sesame

(က) နှမ်းအမှုန့်

(ခ) နှမ်းလှော်မှုန့်

(ဂ) အခွံချွတ်နှမ်း

Sesame Flour

Roasted Sesame Flour

Dehulled Kernel

 

 

မှတ်ချက်။          အထက်ပါ ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်း၊နှမ်းတို့မှတစ်ဆင့်မြင့် ပြုပြင်ထားသော ထုတ်ကုန်များ အပြင် အခြားသောတန်ဖိုးမြင့် ထုတ်ကုန်များလျှောက်ထားလာပါကလည်း စိစစ်ခွင့် ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။