ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ မူပုိင္ခြင့္ဦးစီးဌာနအား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းဖြဲ႔စည္းမည့္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

Thu, 06/06/2019 - 09:47 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ မူပုိင္ခြင့္ဦးစီးဌာနအား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းဖြဲ႔စည္းမည့္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္နွင့္ ပညာေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးတို့ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages