ပင္လယ္ေရးေၾကာင္းမွ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

Mon, 06/10/2019 - 11:21 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပင္လယ္ေရးေၾကာင္းမွ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages