ပင္ရင္းႏိုင္ငံ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား အြန္လိုင္းျဖင့္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္မည့္ (Online CO Application System) ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား & ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္လာမႈျမွင့္တင္ေရး

Thu, 12/27/2018 - 05:45 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေရႊစင္ဦးက “ပင္ရင္းႏိုင္ငံ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား အြန္လိုင္းျဖင့္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္မည့္ (Online CO Application System) ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေအးေအးဝင္းက “၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ လာမႈျမွင့္တင္ေ ရး’’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးေအာင္ေမာင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကိုကိုေလး တို႔က ျဖည့္စြက္ေ ဆြးေႏြးခဲ့ျကျပီး ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးမွ နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages