ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ပဲစင္းငံုနီႏွင္႕ေျပာင္းဖူေစ႕ ပံုမွန္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေန

Fri, 08/16/2019 - 03:53 -- admin_ygn

      ယခုတစ္ပတ္ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထြက္ပဲစင္းငံုနီ တစ္ တင္းလွ်င္ ၃၁၀ဝ၀ က်ပ္ျဖင့္ အိတ္ ၅၀၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထြက္ ပဲစင္းငံုနီ တစ္တင္း လွ်င္ က်ပ္ ၂၈၀ဝ၀ အိတ္ ၅၀ ၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထြက္ ပဲစင္းငံုနီ တစ္တင္း လွ်င္ က်ပ္ ၂၈၅၀ဝ ျဖင့္ အိတ္ ၅၀ ခန္႔ ဥပုသ္ေန႔မွ လြဲ၍ ပံုမွန္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေန သည္။ ကုလားပဲဝါလံုးႀကီး   တစ္တင္း လွ်င္ က်ပ္ ၂၆၃၀ဝ ျဖင့္အိတ္ ၅၀၊  ကုလား ပဲျဖဴ  တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၅၂၀ဝ ျဖင့္ အိတ္ ၅၀၊ ပဲဇီး ကြက္ တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၈၈၀ဝ ျဖင့္ အိတ္ ၅၀၊ ပဲတီစိမ္း ႀကီး တစ္တင္းလွ်င္  က်ပ္ ၃၂၅၀ဝ မွ ၃၃၀ဝ၀ ျဖင့္ အိတ္ ၅၀၊ ကြ်န္းစြန္တာနီ တစ္ တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၉၆၀ဝျဖင့္ အိတ္ ၁၀ဝ၊ ပဲနီျပား တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၄၀ဝ၀ ျဖင့္ အိတ္ ၅၀၊ ေျပာင္းဖူးေစ့ တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၈၃၀ဝ ျဖင့္ အိတ္ ၅၀ မွ ၁၀ဝ ထိ  ဥပုသ္ေန႔မွလြဲ၍ ပံုမွန္ အေရာင္းအဝယ္   ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။  ႏွမ္းညိဳမွာ  တစ္ခါတရံ သာအဝင္ရွိ၍ ေဈးေကာင္းၿပီး  တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၅၁၅၀ဝ ျဖင့္ အိတ္ ၅၀ မွ ၁၀ဝ ထိ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနသည္။

 

လိႈင္ဥမၼာဦး(ပခုကၠဴ)

Local Trade News

Pages