ပခုက္ကူနှင့်ရေစကြိုကုန်စည်ဒိုင်တို့တွင် ပဲစင်းငုံနီ ပြန်လည်ဈေးမြင့်နေ

Fri, 11/15/2019 - 05:04 -- admin_ygn

    ယခုတစ်ပတ် ပခုက္ကူကုန်စည်ဒိုင်တွင် ပဲစင်းငုံနီတစ်တင်းလျှင်ကျပ် ၁၀ဝ၀ ခန့် ဈေးတက်နေသည်။  ယခင်တစ်ပတ်က၂၀၁၉ ခုနှစ်ထွက် ပဲစင်းငုံနီ(အသစ်)  တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၇၃၀ဝ ရှိခဲ့ပြီး ယခုတစ်ပတ်၏ ပဲစင်းငုံနီ (အသစ်) တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၃၀ဝ၀ဝ ဖြင့် အိတ် ၁၀ဝ၊  ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထွက် ပဲစင်းငုံနီ(အဟောင်း) တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၇၀ဝ၀ ဖြင့် အိတ် ၁၀ဝ ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ထွက်ပဲစင်းငုံနီ (အဟောင်း) တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၅၀ဝ၀ ဖြင့် အိတ် ၁၀ဝ ၊ နှမ်းဝါ (ယော)တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၄၆၅၀ဝ ဖြင့် အိတ် ၁၀ဝ ၊ ကုလားပဲဝါ(HL) တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၆၈၀ဝ ဖြင့် အိတ် ၅၀၊  ကုလားပဲဝါလုံးကြီး ၉၂၉ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၆၀ဝ၀ ဖြင့် အိတ် ၁၀ဝ၊ ကုလားပဲဖြူ V2 တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၆၀ဝ၀ ဖြင့် အိတ် ၁၀ဝ၊ ပဲတီစိမ်းသေးတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၃၇၀ဝ၀ ဖြင့် အိတ် ၁၀ဝ၊ ပြောင်းဖူးစေ့ (CP) တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၇၂၀ဝ မှ ၈၀ဝ၀ ဖြင့် အိတ်ရေ ၁၀ဝ ဥပုသ်နေ့မှလွဲ၍ ပုံမှန် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်။

     ရေစကြိုကုန်စည်ဒိုင်တွင် ယခုတစ်ပတ်၏ ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်းမှာ  စွန်တာနီ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၁၇၀ဝ၀၊ ပဲဇီးကွက် တစ်တင်း လျှင် ကျပ် ၁၇၅၀ဝ၊ ကုလားပဲဝါလုံးကြီး ၉၂၉ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၆၀ဝ၀ ဖြင့် အိတ် ၁၀ဝ၊ ပဲပုပ်တစ်တင်းလျှင် ကျပ်  ၁၇၅၀ဝ ပေါက်ဈေးဖြင့် ပုံမှန်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်။

 

လှိုင်ဥမ္မာဦး(ပခုက္ကူ)