အမှတ်တံဆိပ်ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ

Tue, 01/17/2023 - 08:40 -- mocadmin

   မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးသန့်ဥပဒေတစ်ရပ်အနေဖြင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ၂၀၁၉ အရ အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး များကို ရရှိလိုပါက စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (မှတ်ပုံတင်အရာရှိ) ထံလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။

   အမှတ်တံဆိပ်ကို ဖန်တီးရာတွင် မိမိ၏ ကုန်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုခုကို အခြားသောကုန်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ခွဲခြားသိရှိစေနိုင် သော အမှတ်အသားဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ်ကို ကိုယ်ပိုင်အမည်နာမများ၊ အက္ခရာများ၊ ကိန်းဂဏန်းများ၊ ပုံဖော်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများ၊ အရောင်အသွေးပေါင်းစပ်မှုတို့အပါအဝင် မျက်စိဖြင့် မြင်တွေ့ နိုင်သောအရာများ၊ ယင်းအမှတ်အသားတစ်ခုနှင့် တစ်ခုပေါင်းစပ်၍လည်း ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

   အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို ဖန်တီးရာတွင် အခြေခံအားဖြင့် စကားလုံးများ၊ ရုပ်ပုံများ (သို့မဟုတ်) ယင်းနှစ်မျိုးကို ပေါင်းစပ်၍ ဖန်တီးလေ့ရှိကြသည်။ စကားလုံးများသက်သက်ဖြင့် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်များကို Word Mark ဟုခေါ်ဆိုသည်။

ဥပမာ-

ရုပ်ပုံဖြင့်ဖန်တီးထားသောအမှတ်တံဆိပ်များကို Figure or Logo Mark ဟုခေါ်သည်။

ဥပမာ-

စကားလုံးနှင့် ရုပ်ပုံနှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖော်ပြထားသော အမှတ်တံဆိပ်များကို (Combination of Word and Figure Mark)ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။

ဥပမာ-

 

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages