နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း

Wed, 11/25/2015 - 11:07 -- dotadmin

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉၆/၂၀၁၅)

ယခင်နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်မပြုဘဲ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုသာ ခွင့်ပြုခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမာျး၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ စည်းမျဉ်းများအရလည်းကောင်း ပြောင်းလဲလာသော စီးပွားရေးအခြအနေများအရ နိုင်ငံခြားမှ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလာရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများ များပြားလာမှုအရလည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကိုအခြေခံ၍ ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက် အဓိကကျပြီး ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ရှိသည့် ဓါတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဆေးရုံသုံးကိရိယာများကို နိုင်ငံခြားသားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ကို ဝန်ကြီးရုံး၏ ၁၁.၁၁.၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉၆/၂၀၁၅)ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages