တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လိုအပ်သော ဆေးပစ္စည်းများနှင့် Test Kit များအား အသိပေးကြေငြာခြင်း

Fri, 11/20/2015 - 14:35 -- dotadmin

          စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ လျှောက်ထားရာတွင် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လိုအပ်သော ဆေးပစ္စည်းများနှင့် Test Kit များကို ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း  အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ဆေးပစ္စည်းများ 

တင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ဆေးပစ္စည်းများနှင့် Rapid Diagnostics Test Kit များ 

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages