နယ်စပ်ဒေသများမှ ယာယီတင်သွင်းခွင့်မပြုသည့် ကုန်စည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

Thu, 04/22/2021 - 08:11 -- eiprdep

ကုန်ပစ္စည်း (၄)မျိုးအား နယ်စပ်ဒေသများ/ နယ်စပ်လမ်းကြောင်းများမှ တင်သွင်းခြင်းကို ၁-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ ယာယီတင်သွင်းခွင့်မပြုကြောင်း အသိပေးကြေညာသည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၁)