ဓႏုျဖဴၿမိဳ႔နယ္ တျမာေက်းရြာအုပ္စု ေပၚဦးစုေက်းရြာတြင္ ငါးႀကီးအံဖတ္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိ

Wed, 02/21/2018 - 06:38 -- admin_ygn

     မအူပင္ခ႐ိုင္၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ ေဒၚျမစန္းႏွင့္   ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၇ ရက္က တျမာေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေပၚဦးစုေက်းရြာရွိ ေတာင္သူ ဦးဟန္လင္းေမာင္၏ အမယ္သစ္သီးႏွံ ငါးႀကီးအံဖတ္ စိုက္ခင္းသို႔ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့သည္။ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ တျမာ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေပၚဦးစု ေက်းရြာတြင္ ငါးႀကီးအံဖတ္မ်ိဳး တစ္ျပည္လွ်င္ တစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေျမျပင္ခ၊ မ်ိဳးဖိုး၊ ေရတင္ဆီဖိုးႏွင့္ သြင္း အားစုဖိုး စုစုေပါင္းက်ပ္ ႏွစ္သိန္းရွစ္ ေသာင္း ကုန္က်မႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး ခ်ိန္မွာ ဆယ္လခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီး တစ္ဧက လွ်င္ ဆယ္တင္းခန္႔ထြက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထြက္ရွိလာေသာ ငါးႀကီး အံဖတ္မ်ားကို ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ဘယေဆးဆိုင္၊ အလွကုန္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္ေစ်းတန္းလမ္း ဘယေဆးဆိုင္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ၿပီး တစ္တင္းကို က်ပ္ရွစ္ေထာင္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရသျဖင့္ တစ္ဧက၀င္ေငြ ရွစ္သိန္းက်ပ္ ရရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိ ရသည္။ ငါးႀကီးအံဖတ္ကို တစ္ဧကစိုက္ ပ်ိဳးပါက က်ပ္ငါးသိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေသာ သီးႏွံျဖစ္ ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။
CONSUMER- MT

Local Trade News

Pages