ဒုတိယ ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး Ease of Doing Business Ranking တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ၁/၂၀၁၈ အစည္းအေဝးသို တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Wed, 03/14/2018 - 11:44 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Ease of Doing Business Ranking တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ၁/၂၀၁၈ အစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယ ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages