ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္္ထူးသည္ Olam International Limited မွ Mr. Sameer Kaushal ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 06/14/2019 - 10:38 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္္ထူးသည္ Olam International Limited မွ Mr. Sameer Kaushal ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages