ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး “2nd Edition of Myanmar - India Business Conclave (MIBC)” သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Thu, 03/22/2018 - 08:04 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ Pan Pacific Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ေသာ 2nd Edition of Myanmar - India Business Conclave (MIBC) သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages