ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး “လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး”သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Fri, 03/09/2018 - 08:45 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊  ရံုးအမွတ္ (၃)၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး”သို႔ လယ္ယာထုတ္ကုန္စီမံခန္႔ခြဲ ေရးအဖြဲ႔ဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages