ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တရုတ္ဘာသာစကား HSK-1 နွင့္ HSK-2 သင္းတန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Mon, 03/11/2019 - 07:25 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဝန္ၾကီးဌာနအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တရုတ္ဘာသာစကား HSK-1 နွင့္ HSK-2 သင္းတန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages