ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္Ms. Kitisri Sukhapinda, Ph.D, J.D ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 06/14/2019 - 10:31 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ (၁၀:၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ United States Department of Commerce, US Patent and Trademark Office (USPTO), Office of Regional Intellectual Property Attache’ for Southeast Asia ၏ Intellectual Property Attache’ ျဖစ္သူ Ms. Kitisri Sukhapinda, Ph.D, J.D ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages