ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Worldtrade Management Services (WMS) ၏ Partner ျဖစ္ သူ Pricewaterhouse Coopers (PwC) မွ Mr. Paul Sumner ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Mon, 05/27/2019 - 08:06 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Worldtrade Management Services (WMS) ၏ Partner ျဖစ္ သူ Pricewaterhouse Coopers (PwC) မွ Mr. Paul Sumner ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages