ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ World Bank Group မွ Senior Economist ျဖစ္သူ Dr. Sjamsu Rahardja ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 02/09/2018 - 07:49 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ (၁၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ World Bank Group မွ Senior Economist ျဖစ္သူ Dr. Sjamsu Rahardja ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages