ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ WIPO ၏ Regional Bureau for Asia and the Pacific Director ျဖစ္သူ Mr. Andrew Michael ONG အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 06/13/2019 - 08:10 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ မူပိုင္ခြင့္ရံုး (Intellectual Property Office) တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးမည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ WIPO ၏ Regional Bureau for Asia and the Pacific Director ျဖစ္သူ Mr. Andrew Michael ONG အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည္ခန္းမ (၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages