ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Tata International Singapore Pte Limited မွ Head-Agro (Myanmar) ျဖစ္သူ Mr. Sanjay Jain ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 09/05/2019 - 07:06 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Tata International Singapore Pte Limited မွ Head-Agro (Myanmar) ျဖစ္သူ Mr. Sanjay Jain ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages