ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Polish Investment & Trade Agency ၏ Executive Vice President ျဖစ္သူ Mr. Wojciech Fedko ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 01/31/2019 - 07:44 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ (၁၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Polish Investment & Trade Agency ၏ Executive Vice President ျဖစ္သူ  Mr. Wojciech Fedko  ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌  လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages