ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Myanmar-Japan Center မွ Director ျဖစ္သူ ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 06/12/2018 - 09:14 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Myanmar-Japan Center မွ Director ျဖစ္သူ ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages