ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Mercosur-ASEAN Chamber of Commerce (MACC) အဖြဲ႔၏ ဘရာဇီးလ္ရံုးခြဲ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr. Iderlon Azevedo အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Mon, 03/18/2019 - 07:54 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Mercosur-ASEAN Chamber of Commerce (MACC) အဖြဲ႔၏ ဘရာဇီးလ္ရံုးခြဲ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr. Iderlon Azevedo အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages