ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Marubeni Corporation ၏ Senior Managing Executive Officer ျဖစ္သူ Mr. Kaoru Iwasa ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 07/17/2018 - 09:12 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Marubeni Corporation ၏ Senior Managing Executive Officer ျဖစ္သူ Mr. Kaoru Iwasa ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages