ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Japan Patent Office (JPO) ၏ Director General ျဖစ္သူ Ms. Hiromi TAKAOKA ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 07/10/2019 - 06:27 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ (၁၅:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Japan Patent Office (JPO) ၏ Director General ျဖစ္သူ Ms. Hiromi TAKAOKA ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages