ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Japan Patent Office ႏွင့္ Japan External Trade Organization မွ IP Department Director ျဖစ္သူ Mr. Norihisa (Nori) KATO ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 06/13/2019 - 08:19 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ (၁၀:၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ မူပိုင္ခြင့္ရံုး (Intellectual Property Office) တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးမည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ Japan Patent Office ႏွင့္ Japan External Trade Organization မွ IP Department Director ျဖစ္သူ Mr. Norihisa (Nori) KATO ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages