ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Industrial Bank of Korea, Yangon Representative Office ၏ Chief Representative ျဖစ္သူ Mr. Kim Taekyung ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 08/07/2019 - 08:30 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Industrial Bank of Korea, Yangon Representative Office ၏ Chief Representative ျဖစ္သူ Mr. Kim Taekyung ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages