ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Hong Kong Economic and Trade Office ၏ Director ျဖစ္သူ Mr. Sheung yuen Lee ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 06/04/2019 - 06:29 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Hong Kong Economic and Trade Office ၏ Director ျဖစ္သူ Mr. Sheung yuen Lee ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည္ခန္းမ(၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages